THÔNG BÁO SỐ 3 Về kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 3 Về kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

Kính gởi:   Các ứng viên dự thi kỳ thi tuyển dụng Viên chức năm 2019

 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ngày 11/10/2019 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH KHTN có tổng cộng 128 ứng viên đủ điều kiện dự thi, trong đó:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 126 ứng viên:

+ 72 ứng viên dự tuyển ngạch giảng viên

+ 26 ứng viên dự tuyển ngạch nghiên cứu viên

+ 28 ứng viên dự tuyển ngạch chuyên viên

Trung tâm Inomar, 02 ứng viên:

+ 01 ứng viên dự thi ngạch chuyên viên

+ 01 ứng viên dự tuyển ngạch nghiên cứu viên

Đề nghị các ứng viên kiểm tra các thông tin trên danh sách, nếu có sai sót vui lòng báo về Phòng TC-HC trước 16g ngày 18/10/2019.

Trân trọng./.