Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ 11g30 đến 13g00 Thứ bảy ngày 13/10/2018