Thông báo thay đổI thời gian tập huấn kỹ năng Talentmind đối với K2018 ĐHCQ

Thông báo thay đổI thời gian tập huấn kỹ năng Talentmind đối với K2018 ĐHCQ

      TP. HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian tập huấn Kỹ năng Talentmind cho

Tân sinh viên K2018-Bậc đại học chính quy ) 

  

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc đại học chính quy thời gian tập huấn Kỹ năng của Talenmind có sự điều chỉnh giờ bắt đầu học vào buổi chiều như sau:

  • Chương trình đại trà học tại cơ sở Linh Trung: buổi chiều từ 12g30-16g00.
  • Các chương trình đặc biệt học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ: buổi chiều từ 14g00 – 17g30.

 

                                                                                                                                             TL.HIỆU TRƯỞNG