Thông báo thi lại 2 kỹ năng Nói Viết tiếng Anh vào đợt tháng 1/2018

Thông báo thi lại 2 kỹ năng Nói Viết tiếng Anh vào đợt tháng 1/2018

THÔNG BÁO

Trường thông báo đến các sinh viên đã dự thi hai kỹ năng Nói – Viết tiếng Anh đợt thi ngày 26/11/2017 nhưng chưa đạt hoặc vắng thi nếu muốn thi lại đợt tháng 1 (21/1/2018) thì nộp lệ phí thi qua ngân hàng từ ngày 05 đến ngày 12/1/2018

PS: Sinh viên không cần phải đăng ký