Thông báo thi trực tuyến Giáo dục thể chất HK2/2020-2021

Thông báo thi trực tuyến Giáo dục thể chất HK2/2020-2021
Thông báo về Lịch thi trực tuyến môn học Giáo dục Thể chất (HKII /NH2020-2021) 
 
– Thời gian thi thử (07/10), thi chính thức (14/10).

– Danh sách, tài khoản và mật khẩu của từng sinh viên (dùng đăng nhập hệ thống thi, xem tại: http://tttdtt.uit.edu.vn)
 
 
Trước khi thi 60 phút sinh viên cần login thử vào hệ thống.
  
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Hạnh: 
Võ Thị Mỹ Hạnh,
Chuyên viên,

Trung tâm Thể dục Thể thao, ĐHQG-HCM,

SĐT: 098.2295.771.