Thông báo thời gian điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021

Thông báo thời gian điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021
 
1. Thời gian ĐKHP hệ ĐH-CQ không thay đổi.
 
2. Các học phần Anh văn và Tin học cơ sở: Đăng ký từ  9h ngày 26/02 -> 28/02
 
3. Thời gian điều chỉnh ĐKHP:
  • Các lớp dạy từ tuần 01/03 sẽ điều chỉnh từ ngày 04/03 -> 06/03
  • Các lớp dạy từ tuần 08/03 sẽ điều chỉnh từ ngày 11/03 -> 13/03
4. Do ảnh hưởng của Covid-19, các học phần Anh văn chưa tổ chức thi được nên Ban giám hiệu đã quyết định:
  • Bỏ điều kiện Tiên quyết khi đăng ký các học phần Anh văn trong HK2/20-21. Sau khi có kết quả thi, PĐT sẽ hủy đăng ký học phần Anh Văn mà sinh viên thi đạt (nếu SV đăng ký học lại trong HK2/20-21)
  • Bổ sung điều kiện: SV các khóa K15,K16,K17 có đăng ký học phần Anh văn 4 trong HK1/20-21 sẽ được đăng ký các học phần chuyên ngành trong HK2/20-21.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO