Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2019 (đợt 2)

Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2019 (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 152 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2019 (đợt 2)

___________________

 

Căn cứ công văn số 1575/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 10/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018 – 2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng học sinh sinh viên trong năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2017 trở về trước (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường) CHƯA đóng BHYT trong đợt 1 (từ 6/11/2018 đến 18/12/2018).
 • Sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT trực tiếp tại KTX ĐHQG-HCM.
 • Sinh viên không nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT tại trường.
 1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 482.000 đ/ SV /11 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/02/2019 – 31/12/2019).
 2. Hình thức và thời gian thu phí bảo hiểm

Sinh viên đóng phí bảo hiểm tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ ngày 03/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019.

 • Khi thực hiện, sinh viên cần cung cấp mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Điện thoại hỗ trợ khi gặp khó khăn: 0902.093.310
 • Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của Ngân hàng để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.
 1. Đối với các sinh viên đã có Thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hàng năm thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Đóng phí BHYT đầy đủ tại ngân hàng theo quy định (các sinh viên đã nộp bản sao thẻ BHYT cho Trường trước 18/12/2018 không đóng phí tại ngân hàng).
 • Nộp bản sao thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm 2019 (không cần sao y chứng thực) cho phòng CTSV trước ngày 18/01/2019..
 • Nhà trường sẽ làm thủ tục hoàn trả lại phí cho các sinh viên này trong tháng 02/2019.
 1. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Các sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2018-2019 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 03/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019.

Hướng dẫn đăng ký:

 • Đăng nhập tài khoản tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn “Bảo hiểm y tế năm 2019 (khóa 2017 trở về trước)”/ chọn “Đăng ký nơi KCB 2019 (đợt 2)”/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Trường hợp các sinh viên không đăng ký Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu như sau:

 • Các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong NH 2017-2018: Bệnh viện 7A (mã 79016) cho sinh viên học tại cơ sở 1 và Bệnh viện Quận Thủ Đức (mã 79037) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
 • Các sinh viên CÓ tham gia BHYT trong NH 2017-2018: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm học 2017-2018 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục năm 2019 do BHXH TPHCM quy định.
 • Danh sách cơ sở KCB BHYT Quý 1/2019: xem tại đây
 1. Khai báo mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) (10 ký tự cuối cùng của thẻ BHYT)

Các sinh viên chưa có mã số BHXH vui lòng cung cấp mã số BHXH theo quy trình sau:

Bước 1: Tra cứu thông tin mã số bảo hiểm xã hội trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Bước 2: Cung cấp mã số bảo hiểm xã hội:

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/ (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn “Bảo hiểm y tế năm 2019 (khóa 2017 trở về trước”/ chọn “Cung cấp mã số bảo hiểm xã hội (đợt 2)”/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/01/2019.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương