Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 2) đối với sinh viên

Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 2) đối với sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    02 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt 2) đối với sinh viên

(trừ sinh viên khóa 2021)

                                                                                                

Căn cứ công văn số 3029/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 12/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng sinh viên trong năm học 2021 – 2022 (đợt 2) như sau:

  1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2020 trở về trước không nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường) chưa đóng tiền BHYT đợt 1.

              Lưu ý: Đối với sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM thì không đóng theo thông báo này mà đóng phí BHYT tại KTX ĐHQG-HCM. Các vấn đề liên quan đến BHYT, SV liên hệ Trạm Y tế của KTX.

  1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 517.000 đ/ SV /11 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/02/2022 – 31/12/2022).
  2. Thời gian đóng: Sinh viên đóng bảo hiểm y tế từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 16/01/2022.
  1. Cách thức đóng

Cách 1: Sinh viên đóng bảo hiểm y tế qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank: tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment.

Lưu ý:

– Sinh viên (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số sinh viên và tên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cho nhân viên ngân hàng Agribank khi liên hệ đóng bảo hiểm y tế. Sinh viên không đóng bảo hiểm y tế theo hình thức chuyển khoản.

– Sau khi đóng bảo hiểm y tế, sinh viên (hoặc phụ huynh) phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng khi cần thiết.

– Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng bảo hiểm y tế.

Cách 2: Đóng bảo hiểm y tế qua ứng dụng Viettel Money: Sinh viên có thể đóng trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://khuyenmai.vtmoney.vn/thanh-toan-hoc-phi-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-nhanh-chong-va-tien-loi.html.

Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0979 142 669 (anh Trí) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ  Viettel Money.

5. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Sinh viên đóng tiền đợt 2 đăng ký nơi khám chữa bệnh tại đây: https://forms.office.com/r/hnUYVn1PA4 

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       P. ĐT (để p/h);

–       P. KHTC (để p/h);

–       BCN các Khoa (để p/h);

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân