Thông báo tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy

Thông báo tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy

    THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2022-2023 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP)

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

24/08/2022

29/08/2022

K21 về trước

ĐKHP Đợt 1

CNTT

25/08/2022

29/08/2022

K21 về trước

ĐKHP Đợt 1

Các ngành

còn lại

09/09/2022

10/09/2022

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1 (*)

Tất cả

09/10/2022

10/10/2022

Tất cả

ĐKHP Đợt 2

§      K22: Đăng ký THCS & Thể dục

§      K21 về trước: ĐK Học lại với K22

Tất cả

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; không chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/22-23.

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

3. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học:

  • Khóa 2021 trở về trước: từ ngày 05/09/2022.
  • Khóa 2022: từ ngày 10/10/2022.

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Giáo vụ các Khoa  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành (GĐ2).

– Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

 

Trần Thái Sơn