Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2021

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  131 /TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ

tốt nghiệp năm 2021

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp trường cho những sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2021 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức (dự kiến):
  • Thời gian: 8g00 ngày 24/04/2022 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: sân trường cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5)
  1. Danh sách SV được xét chọn dự lễ và xác nhận tham dự lễ:

Hạn cuối xác nhận tham dự: 16g30 ngày 04/04/2022. Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

  1. Gửi hình ảnh cá nhân

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tổ chức lễ, BTC yêu cầu mỗi sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp cần nộp:

  • Một tấm ảnh cá nhân đẹp, rõ mặt (ảnh chân dung, toàn thân hoặc bán thân), đặt tên theo cú pháp: MSSV_Hình 1
  • Một tấm ảnh tham gia hoạt động tình nguyện hoặc hình ảnh trong phòng thí nghiệm (mặc áo blouse) hoặc hình ảnh bảo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có), đặt tên theo cú pháp: MSSV_Hình 2

Cách thức nộp ảnh: nộp ảnh trong form xác nhận tham dự phía trên

  1. Thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 15g00 ngày 23/04/2022 (thứ 7) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương