Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những  sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2019 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:
  • Đối tượng: Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng, Sinh viên lớp Hoàn chỉnh ĐH, Sinh viên hệ VLVH, TXQM tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2019.

Danh sách như sau:

 {aridoc width=”700″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2148/DS_POST.pdf{/aridoc}

  • Thời gian tổ chức lễ: 7g30 ngày 23/5/2019 (thứ 5).
  • Địa điểm: Giảng đường 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5)
  • Thời gian nhận lễ phục: từ 17g00 đến 18g00 ngày 22/5/2019 (thứ 4) tại phòng kế bên Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
  1. Đăng ký dự lễ:

Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: từ 8g00 đến 16g30 ngày 20 và 21/5/2019 tại phòng Công tác Sinh viên (một Sinh viên có thể đăng ký cho nhiều bạn). Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi không đóng phí tuy nhiên vẫn phải đăng ký tham dự tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian quy định như trên./.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương