Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV bậc Đại học tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV bậc Đại học tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số: 129 /TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ

tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những  sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian tổ chức lễ: 8g00 ngày 25/10/2018 (thứ 5).
 • Địa điểm: Giảng đường 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5)
 • Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 15g00 ngày 24/10/2018 (thứ 4) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
 • Hình ảnh buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp tại Hội trường I, SV có thể mời phụ huynh tham dự.
 1. Danh sách SV được xét chọn dự lễ và xác nhận tham dự lễ:
 • Danh sách SV được xét chọn dự lễ: danh sách SV
 • Các sinh viên có tên trong danh sách trên phải xác nhận sự tham dự trong đường link đính kèm: https://goo.gl/7STKfz 

Hạn cuối xác nhận tham dự: 16g30 ngày 23/10/2018. Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

 • Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày 24/10/2018 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 25/10/2018.
 1. Gửi hình ảnh cá nhân

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tổ chức lễ, BTC yêu cầu mỗi sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp cần nộp một tấm ảnh cá nhân đẹp, rõ mặt (ảnh chân dung, toàn thân hoặc bán thân).

Hướng dẫn gửi ảnh:

 • Truy cập link: google.com
 • Sử dụng email gmai để đăng nhập
 • Chọn Join Class chỗ dấu +, rồi nhập code: 8stayl5
 • Chọn “Thêm” để tải ảnh cá nhân lên, ảnh nên có dung lượng từ 2MB trở lên. Cách đặt tên file nộp: MSSV-<Họ và tên>.JPG. Ví dụ: 1411335-Châu Chí Trung.jpg
 • Chọn “Nộp” để hoàn tất việc gửi ảnh.

Hạn chót để gửi ảnh: 16g30 ngày 23/10/2018.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương