THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC – STUDENT@VNUHCM-US

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC – STUDENT@VNUHCM-US

Nhằm chuẩn hóa, hợp nhất thông tin quản lý và hỗ trợ người học, Nhà trường đã xây dựng hệ thống Student@VNUHCM-US và triển khai thử nghiệm tại địa chỉ https://student.hcmus.edu.vn.

 1. Về hệ thống Student@VNUHCM-US
 • Địa chỉ truy cập: https://student.hcmus.edu.vn.
 • Người học (bao gồm sinh viên Đại học, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh) sử dụng email sinh viên/học viên chính thức do trường cấp (có định dạng: <MSSV/MSHV>@student.hcmus.edu.vn) để đăng nhập và sử dụng hệ thống.
 • Hệ thống Student@VNUHCM-US đã và sẽ tiếp tục xử lý, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến người học từ Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng.
 • Hệ thống Student hiện cung cấp thông tin đến từng người học tại Trường với các thông tin sau:
  • Thông tin cá nhân của người học.
  • Điểm rèn luyện theo từng học kỳ, học bổng, khen thưởng, kỷ luật.
  • Lịch học và lịch thi.
  • Điểm học tập (điểm giữa kỳ và điểm tổng kết).
  • Các thông báo được gửi riêng đến từng người học tại Trường.
 1. Thông tin liên hệ
 • Trong giai đoạn đầu triển khai thử nghiệm hệ thống Student@VNUHCM-US, người học nếu có ý kiến góp ý, thắc mắc, phản hồi về hệ thống, vui lòng gửi email về địa chỉ: InfoServiceSupport@hcmus.edu.vn.
 • Trong trường hợp người học gặp vấn đề khi đăng nhập email sinh viên/học viên (quên mật khẩu, phương thức xác thực,…) vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ theo một trong hai cách sau:
  • Liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ hoặc cơ sở Thủ Đức – Dĩ An)
  • Gửi mail về congtacsinhvien@hcmus.edu.vn (đính kèm ảnh chụp Thẻ sinh viên/CCCD) theo cú pháp:
   • MSSV-Reset email trong trường hợp sinh viên quên mật khẩu.
   • MSSV-TTXT trong trường hợp sinh viên không thể truy cập email do Microsoft gửi thông tin xác thực đến số điện thoại không còn sử dụng.