Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1

Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:          /KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 05  năm 2020

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG

             Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. HCM Tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin_hệ Đào tạo từ xa qua mạng”  khóa 1/2020 năm học 2020-2021.

Các thí sinh xem thông tin chi tiết, đăng ký dự tuyển qua mạng và tải về các  biểu mẫu hồ sơ dự tuyển trên cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của Trường: http://www.e-learning.vn 

    1. Đối tượng tuyển sinh:

Khóa 1/2020 tuyển sinh 3 chương trình dành cho các nhóm đối tượng khác nhau:

a) Cử nhân ngành CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học từ 3 – 5 năm.

b) Cử nhân văn bằng 2 đại học ngành CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học. Thời gian học từ 2 – 2,5 năm.

c) Liên thông đại học ngành CNTT dành cho người đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT. Thời gian học 1,5 – 2 năm.

    2. Văn bằng:

Sau khi hoàn tất toàn bộ các yêu cầu của chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), sinh viên được nhận Bằng Cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia TP. HCM do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.

    3. Điều kiện học tập và địa điểm thi học kỳ:

– Sinh viên tự sắp xếp thời gian và địa điểm học với máy tính có kết nối Internet (cáp quang hoặc 3G/4G).

– Trường tổ chức thi cuối kỳ tập trung tại cơ sở chính (227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5)

    4. Phương thức tuyển sinh:

  • Đối với chương trình Cử nhân: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đều có cơ hội trúng tuyển. Trong trường hợp nếu số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt chỉ tiêu, Trường xét tuyển bằng cách lấy từ trên xuống theo điểm trung bình của 3 năm học PTTH cho đến khi đủ chỉ tiêu.
  • Đối với chương trình Văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học đều có cơ hội trúng tuyển. Trong trường hợp nếu số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt chỉ tiêu, Trường xét tuyển bằng cách lấy từ trên xuống theo điểm trung bình tích lũy toàn khóa học đại học cho đến khi đủ chỉ tiêu.
  • Đối với chương trình Liên thông đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành CNTT đều có cơ hội trúng tuyển. Trong trường hợp nếu số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt chỉ tiêu, Trường xét tuyển bằng cách lấy từ trên xuống theo điểm trung bình toàn khóa học cao đẳng cho đến khi đủ chỉ tiêu

    5. Kế hoạch tuyển sinh:

  a.  Nộp hồ sơ từ ngày: 27-05-2020 đến ngày 19-06-2020.

  b. Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố trên cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng của Trường vào ngày 30-06-2020.

  c. Học phí học kỳ 1 của năm thứ nhất:
    * Đối với lớp Cử nhân và Cử nhân văn bằng 2: 4.875.000 đồng.
    * Đối với lớp Liên thông đại học: 3.930.000 đồng.

Từ học kỳ 2 về sau, sinh viên sẽ đóng học phí theo số tín chỉ sinh viên tự đăng ký trên mạng (có thông báo vào cuối học kỳ).

  d. Học phí đóng qua ngân hàng từ ngày 01-07-2020 đến ngày 10-07-2020.

  e. Danh sách sinh viên chính thức sẽ được công bố trên Cổng thông tin hệ đào tạo Từ xa qua mạng của Trường vào ngày 15-07-2020.

  f. Ngày bắt đầu học dự kiến: 20-07-2020.

    6. Hồ sơ gồm:

    – Túi đựng hồ sơ có dán nhãn “Túi đựng hồ sơ” (theo mẫu).

    – Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

    – Bản trích lục Giấy khai sinh.

    – Sơ yếu lý lịch (in từ trang Web khi đăng ký hồ sơ)

    – Bản sao có chứng thực: Học bạ Trung học và Bằng Tốt nghiệp THPT (với người dự tuyển lớp Cử nhân ngành CNTT).

    – Bản sao có chứng thực: Bảng điểm học Đại học và Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (với người dự tuyển lớp Cử nhân 2 ngành CNTT).

    – Bản sao có chứng thực: Bảng điểm học Cao đẳng và Bằng tốt nghiệp Cao đẳng CNTT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (với người dự tuyển lớp Liên thông Đại học ngành CNTT).

    – 02 ảnh 3×4 (mặt sau mỗi ảnh ghi rõ họ và tên).

Lệ phí xét tuyển đã bao gồm trong học phí nhập học.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ :

Nộp hồ sơ tại :

    – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

    – 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM

Hình thức nộp hồ sơ: Có 2 hình thức

  • Nộp trực tiếp tại địa chỉ trên
  • Phát chuyển nhanh (EMS) theo đường bưu điện
  1. Thông tin liên hệ bộ phận tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa qua mạng:

Điện thoại: 028.38337982 – 028.62884499 (1200, 1202)

Email: tuvan@e-learning.vn 

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG