Thẻ: Tuyển sinh Đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh cử nhân ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng – khóa 2022/1
Bài viết

Thông báo tuyển sinh cử nhân ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng – khóa 2022/1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG – KHÓA 2022/1              Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM Tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin – hệ Đào tạo từ xa qua mạng”  khóa 2022/1 năm...

Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1
Bài viết

Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:          /KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 27 tháng 05  năm 2020  THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA...

Thông báo tuyển sinh ngành CNTT hệ ĐTTX khóa 2019/1
Bài viết

Thông báo tuyển sinh ngành CNTT hệ ĐTTX khóa 2019/1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG             Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin_Hệ Đào tạo từ xa qua mạng”  khóa 1/2019 năm học 2019-2020. (các thí sinh xem thông tin chi...

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018
Bài viết

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG             Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin_Hệ Đào tạo từ xa qua mạng”  khóa 2/2018 năm học 2018-2019. (các thí sinh xem thông tin chi tiết,...

Tuyển Sinh “Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin – Hệ Từ Xa qua mạng” Đợt 2/2018
Bài viết

Tuyển Sinh “Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin – Hệ Từ Xa qua mạng” Đợt 2/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH “CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỆ TỪ XA QUA MẠNG” ĐỢT 2/2018   Xem thêm tại: http://e-learning.vn/ Chương trình Cử nhân CNTT từ xa qua mạng của Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên sẽ giúp bạn có kiến thức nền tảng vững chắc, cập nhật công nghệ mới với...