Thông báo tuyển sinh viên tham gia khóa học mùa hè tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh viên tham gia khóa học mùa hè tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    11     /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh viên tham gia khóa học mùa hè tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

_________________

 

 1. Các lĩnh vực nghiên cứu trong khóa học:
 • Mechanical Engineering
 • Electrical, Electronics and Information Engineering
 • Materials Science and Technology
 • Civil and Environmental Engineering
 • Bioengineering
 • Information and Management Systems Engineering
 • Nuclear System Safety Engineering
 1. Thời gian, địa điểm diễn ra khóa học: từ 19/8 đến 30/8/2019, tại Nagaoka University of Technology (NUT).
 2. Kinh phí:
 • SV được chọn tham gia được NUT cấp học bổng trị giá 40,000 Yên Nhật và chỗ ở tại Nagaoka trong thời gian khóa học diễn ra.
 • SV tham gia chịu chi phí: vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đến Nagaoka, di chuyển trong Nhật Bản, chỗ ở (đối với SV không ở chỗ do NUT cung cấp), chi phí ăn uống hàng ngày, chi phí sức khỏe và bảo hiểm trong thời gian lưu lại Nhật Bản.
 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh:
 • TOEFL iBT: 61 điểm trở lên
 • TOEFL CBT: 173 điểm trở lên
 • TOEFL PBT: 500 điểm trở lên
 • TOEIC: 550 điểm trở lên
 • IELTS: 5 điểm trở lên
 • Cambridge English: 155 điểm trở lên.
 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia: tải mẫu đơn tại link sau: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html
 • Form A
 • Form B
 • Bảng điểm học tập tích lũy bằng tiếng Anh;
 • Thư giới thiệu (của giảng viên hoặc ban chủ nhiệm khoa) bằng tiếng Anh;
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh;
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 13/03/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương