Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2018 (cập nhật danh sách sinh viên nội trú KTX)

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2018 (cập nhật danh sách sinh viên nội trú KTX)

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin lưu trú đối với khóa 2018

 

 

Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên khóa 2018 hệ đào tạo chính quy (bậc Đại học, Cao đẳng, chương trình Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao) thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 20/8/2018 – 17/9/2018 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin nơi ở hiện nay

1.1 Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)

1.2 Cập nhật đầy đủ thông tin “Nơi ở hiện nay” tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).

VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

VD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG TPHCM

1.3 Chụp lại toàn bộ màn hình vừa cập nhật (có họ tên và MSSV) để xác nhận ngoại trú (sinh viên có thể dùng diện thoại chụp lại màn hình để Nhà trường có thể kiểm tra trực tiếp trong trường hợp không thể kiểm tra Portal).

Bước 2: Xác nhận ngoại trú:

2.1 Hồ sơ xác nhận ngoại trú

 • Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TPHCM: Sổ hộ khẩu; hoặc Chứng minh nhân dân; hoặc Thẻ căn cước công dân.
 • Đối với sinh viên không có hộ khẩu tại TPHCM và không nội trú KTX: Sổ/giấy đăng ký tạm trú (có xác nhận của Công An); hoặc hợp đồng thuê nhà (có đầy đủ các thông tin: địa chỉ thuê nhà, thời hạn hợp đồng, người đại diện thuê nhà và các thành viên có tên trong hợp đồng); hoặc hóa đơn tiền điện/nước/internet có đầy đủ địa chỉ cư trú…
 • Đối với sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM, KTX 135B Trần Hưng Đạo (theo danh sách đính kèm): không thực hiện bước này.

2.2 Cách thức xác nhận

 • Xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (sinh viên có thể sử dụng bản photo các giấy tờ kèm theo được liệt kê tại mục 2.1 hoặc hình chụp từ điện thoại, sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ trả lại).
 • Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ được liệt kê tại mục 2.1 gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Tiêu đề: [NTK18]-MSSV, VD: [NTK18]-18110001
  • Nội dung bao gồm:
   • Ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện nay
   • File hình chụp giấy tờ kèm theo (quy định đặt tên file là MSSV): phải có đủ thông tin địa chỉ và họ tên của sinh viên
   • Ảnh chụp toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (quy định đặt tên file là MSSV-P)

VD:    Tên file giấy tờ kèm theo: 18110001.jpg;

Tên file giao diện Portal: 18110001-P.jpg

Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại nội dung Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (mục 4.6). Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

–            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1369/2018-KTX%20All.pdf{/aridoc}