Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 21/6/2018)

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 21/6/2018)

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin lưu trú năm học 2017-2018

_________________

           

Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy (bậc Đại học, Cao đẳng) đang theo học tại Trường thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 02/5/2018 – 15/6/2018 (gia hạn đến hết ngày 22/6/2018) theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật đầy đủ thông tin tại Thẻ “Thông tin chi tiết”

 • Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)
 • Cập nhật đầy đủ thông tin số điện thoại, email liên lạcNơi ở hiện nay tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).
 • VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
 • VD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG TPHCM
 • Chụp lại toàn bộ màn hình vừa cập nhật (có họ tên và MSSV) để xác nhận ngoại trú (sinh viên có thể dùng diện thoại chụp lại màn hình để Nhà trường có thể kiểm tra trực tiếp trong trường hợp không thể kiểm tra Portal).

Bước 2: Xác nhận ngoại trú:

 • Đối với sinh viên ngoại trú (không nội trú tại ký túc xá): xác nhận địa chỉ ngoại trú theo 1 trong 2 cách sau:
 • Mang sổ hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú/ hoặc hợp đồng thuê nhà/ hoặc hóa đơn tiền điện/nước/internet có đầy đủ địa chỉ cư trú…) đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (có thể sử dụng bản photo, sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ trả lại).
 • Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ nêu trên gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • Tiêu đề: [NT1718]-MSSV, VD: [NT1718]-1611001
 • Nội dung bao gồm:
 • Ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện nay
 • file hình chụp giấy tờ kèm theo (quy định đặt tên file là MSSV)
 • Ảnh chụp toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (quy định đặt tên file là MSSV-P)

VD: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Tên file giấy tờ kèm theo: 1611001.jpg

Tên file giao diện Portal: 1611001-P.jpg

Cập nhật tình hình sinh viên cung cấp thông tin lưu trú ngày 21/6/2018: Xem file đính kèm

Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại nội dung Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (mục 4.6). Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/950/2018-5-QL%20ngoai%20tru%201718%20All%2021.6.pdf{/aridoc}