Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú năm học 2020-2021 (cập nhật 11/12/2020)

Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú năm học 2020-2021 (cập nhật 11/12/2020)

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin lưu trú năm học 2020-2021

 

           Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy (bậc Đại học, Cao đẳng) đang theo học tại Trường thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 06/11/2020 – 15/12/2020 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân tại thẻ “Thông tin chi tiết”

 • Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)
 • Cập nhật đầy đủ thông tin điện thoại, email và nơi ở hiện nay tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).
  • VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
  • VD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG TPHCM
 • Chụp lại toàn bộ màn hình vừa cập nhật (có họ tên và MSSV) để xác nhận ngoại trú (sinh viên có thể dùng diện thoại chụp lại màn hình để Nhà trường có thể kiểm tra trực tiếp trong trường hợp không thể kiểm tra Portal).

Bước 2: Xác nhận ngoại trú:

 • Đối với sinh viên ngoại trú (không nội trú tại ký túc xá): xác nhận địa chỉ ngoại trú theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Mang sổ hộ khẩu (hoặc sổ đăng ký tạm trú/ hoặc hợp đồng thuê nhà/ hoặc hóa đơn tiền điện/nước/internet có hiển thị đầy đủ thông tin địa chỉ đang ở…) đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (có thể sử dụng bản photo, sau khi Nhà trường kiểm tra xong sẽ trả lại).
  • Cách 2: Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ nêu trên gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
   • Tiêu đề: [NT]-MSSV, VD: [NT]-1611001
   • Nội dung bao gồm:
    • Ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện nay
    • file hình chụp giấy tờ kèm theo có hiển thị đầy đủ thông tin địa chỉ đang ở (quy định đặt tên file là MSSV)
    • Ảnh chụp toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (quy định đặt tên file là MSSV-P)
 • Đối với sinh viên nội trú Ký túc xá (theo danh sách đính kèm): không cần thực hiện bước này.

Trường hợp sinh viên đang nội trú KTX nhưng không được ghi nhận Nội trú trong danh sách thì nộp biên nội trú lai về P.CTSV để cập nhật

Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện, các sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ 15 điểm tại mục 6.2 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

 

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3436/2020-12%20QLNT%2011-12.pdf{/aridoc}