Thông báo v/v Kết quả khen thưởng HK1/18-19

Thông báo v/v Kết quả khen thưởng HK1/18-19

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HK1/2018-2019

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN: Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển khoản, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền

STT MSSV Họ tên  Số tiền  Cấp Thành tích
1 1512160 Lâm Trung Hiếu   600,000 Quốc gia Công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018
2 1512600 Phan Hồng Hạnh Trinh   600,000 Quốc gia Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
3 1612853 Hồ Trung Hiếu   600,000 Quốc gia Giải ba Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018
4 1612880 Hoàng Thiên Nữ   600,000 Quốc gia Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2018 
5 1651046 Chung Nguyễn Huy Hoàng   600,000 Quốc gia Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
6 1712026 Lê Trần Hữu Đắc   600,000 Quốc gia Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
7 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm   600,000 Quốc gia Giải Khuyến khích Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018
8 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang   600,000 Quốc gia Cúp Vàng khối Siêu cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
9 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang   600,000 Quốc gia Giải ba Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018
10 1760438 Nguyễn Hoàng Thức   600,000 Quốc gia Giải ba khối Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
11 18120017 Lâm Hoàng Đức   600,000 Quốc gia Giải ba khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
12 18120144 Nguyễn Đình Thiên Phúc   600,000 Quốc gia Giải Nhì khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
13 18125017 La Hoàng Phong   600,000 Quốc gia Giải ba khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
14 18125042 Hoàng Xuân Nhật   600,000 Quốc gia Cúp Đồng khối Siêu cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018
15 1512159 Hoàng Trung Hiếu   400,000 Thành phố Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 
16 1512679 Tôn Thất Vĩnh   400,000 Thành phố Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh 2018 
17 1551043 Nguyễn Khắc Tuấn   400,000 Thành phố Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 
18 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn   400,000 Thành phố Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 
19 1512002 Lê Dương Tuấn Anh   200,000 Trường Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018-2019 (Bài báo Hội nghị quốc tế SoICT)
20 1517118 Nguyễn Thị Mỹ Phụng   200,000 Trường Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018-2019 (Bài báo trên tạp chí Tổng cục Môi trường)
21 1614246 Nguyễn Đoàn Thanh Thủy   200,000 Trường Giải I Cuộc thi Erlen Vàng lần 10, năm 2018

 

DANH SÁCH TẬP THỂ: Mời đại diện tập thể mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ) để nhận tiền thưởng từ 02/4/2019 – 12/4/2019

STT MSSV Họ tên  Số tiền  CẤP Thành tích
1   Đội HCMUS-Ascension   1,500,000 Quốc tế Giải Ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC Châu Á tại Hà Nội 2018
18120117 Đoàn Phú Đức      
18125042 Hoàng Xuân Nhật      
18125046 Nguyễn E Rô      
2   Đội HCMUS-Intimidate   1,000,000 Quốc gia Giải nhất Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC Việt Nam 2018
1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang      
1751037 Nguyễn Quang Thức      
1412261 Đinh Nguyên Khôi      
3   Đội SHub   1,000,000 Quốc gia Giải Khuyến khích Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018
1412023 Nguyễn Đăng An      
1612844 Huỳnh Ngọc Đỉnh      
1412502 Nguyễn Quốc Thảo      
  Nguyễn Thị Phương Anh      
  Phạm Thị Quỳnh Giao      
4   Tập thể sinh viên   1,000,000 Quốc gia Giải nhất Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018
1412669 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh      
1512450 Đỗ Thị Như Quỳnh      
1712336 Võ Tấn Đạt      
5   Tập thể sinh viên   1,000,000 Quốc gia Giải ba Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên
18120088 Nguyễn Minh Thư      
18120020 Phan Thái Dương      
1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm      
1712777 Trần Văn Thạnh      
18120052 Lê Hạnh Linh      
6   Tập thể sinh viên      700,000 Thành phố Giải nhất Kỳ thi lập trình Makerthon 2018
1512387 Đỗ Thành Nhơn      
1512159 Hoàng Trung Hiếu      
1612838 Vũ Lê Thế Anh      
7   Đội HCMUS-Chicken      700,000 Thành phố Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
1712248 Nguyễn Thanh Tùng      
1751029 Trịnh Hữu Đức      
1751030 Nguyễn Ngọc Minh Huy      
8   Đội HCMUS-TheCows      700,000 Thành phố Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
1612845 Nguyễn Khắc Đức      
1612850 Trần Anh Hào      
1612853 Hồ Trung Hiếu      
9   Đội HCMUS-Debugging      700,000 Thành phố Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
1651042 Phạm Việt An      
1651045 Hoàng Đình Hiếu      
1651046 Chung Nguyễn Huy Hoàng      
10   Đội HCMUS-KMN      700,000 Thành phố Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18120129 Lô Nguyễn Tuấn Khiêm      
18125040 Nguyễn Lê Minh      
18125041 Nguyễn Thành Nhân      
11   Đội HCMUS-Hexadecimal      700,000 Thành phố Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18125017 La Hoàng Phong      
18125043 Cao Thế San      
18125044 Phạm Hoài Phú Thịnh      
12   Đội HCMUS-PVH      700,000 Thành phố Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18120124 Chương Việt Hoàng      
18120143 Nguyễn Đình Hoàng Phúc      
18120153 Lê Quang Vũ      
13   Đội HCMUS-Monotone      700,000 Thành phố Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
1712242 Lê Đức Thịnh      
18120116 Nguyễn Tiến Đạt      
18120147 Trần Quốc Thắng      
14   Đội HCMUS-No Blame      700,000 Thành phố Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18110118 Trần Minh Khoa      
18120111 Trần Quốc Bảo      
18120139 Lê Hoàng Ngọc      
15   Đội HCMUS-HMN      700,000 Thành phố Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18120120 Trần Chí Hào      
18120137 Nguyễn Anh Minh      
18120141 Trần Bảo Nguyên      
16   Đội HCMUS-Unlimited       700,000 Thành phố Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018
18120144 Nguyễn Đình Thiên Phúc      
18120145 Nguyễn Hoàng Quân      
18125123 Hồ Thị Phương Anh      
17   Đội HCMUS-CTF4FUN      700,000 Thành phố Giải Ba Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 khu vực miền Nam
1612869 Trần Mai Khiêm      
1512205 Nguyễn Văn Quang Huy      
1512102 Phan Trọng Đạt      
1512231 Ngô Đình Hy      
18   Đội HCMUS-TrustNoOne      700,000 Thành phố Giải khuyến khích Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 khu vực miền Nam
1412500 Trần Văn Thành      
1612904 Mai Nguyễn Anh Vũ      
1512199 Luyện Bửu Huy      
1512305 Ngô Minh Luân      
19   Tập thể sinh viên      400,000 Trường Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018 – 2019 (bài báo khoa học tại Education 4.0)
1512159 Hoàng Trung Hiếu      
1612609 Huỳnh Viết Thám      
20   Đội Why Triple Teas?      400,000 Trường Giải nhất Cuộc thi UNESCO Hackathon 2018
1751036 Trần Thị Anh Thư      
1751109 Nguyễn Minh Trí      
1751112 Nguyễn Thị Thanh Trúc      
1751028 Lê Phạm Ngọc Yến      
21   Đội HELIOS      400,000 Trường Giải thưởng “Prospect” Cuộc thi KMS Hackathon 2018
1512159 Hoàng Trung Hiếu      
1512387 Đỗ Thành Nhơn      
1512355 Đỗ Hữu Nhật Nguyên      
1512474 Vòng Chí Tài      
1512491 Nguyễn Thành Tân      
1512125 Nguyễn Hữu Đạt Đức      
22   Đội Another      400,000 Trường Giải thưởng “Mentor Choice” Cuộc thi KMS Hackathon 2018
1751064 Nguyễn Hoàng Gia      
1751036 Trần Thị Anh Thư      
1751115 Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn      
1751094 Trần Bảo Phúc      
1751024 Nguyễn Ngọc Phương Trang      
1751096 Nguyễn Thị Kim Phượng      
23   Đội HLA      400,000 Trường Giải I Cuộc thi Stem Cell Inovation Lần 5, năm 2018
1518107 Phạm Thị Thùy Linh      
1518061 Trần Thị Hằng