Thông báo V/v khai báo thông tin đăng ký cấp mã số Bảo hiểm xã hội phục vụ việc tham gia Bảo hiểm y tế (bổ sung)

Thông báo V/v khai báo thông tin đăng ký cấp mã số Bảo hiểm xã hội phục vụ việc tham gia Bảo hiểm y tế (bổ sung)

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  69/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v khai báo thông tin đăng ký cấp mã số Bảo hiểm xã hội
phục vụ việc tham gia Bảo hiểm y tế

___________________

 

Thực hiện quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH và Bảo hiểm y tế (BHYT), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo một số nội dung liên quan như sau:

 1. Ý nghĩa của việc đăng ký Mã số BHXH

Mã số BHXH được cấp một lần duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân. Với mã số này, người tham gia có thể kiểm tra được toàn bộ quá trình tham gia và biết được quyền lợi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

Xem thư ngỏ của BHXH Việt Nam: tải file đính kèm tại đây

Danh sách sinh viên đã có mã số BHXH (không thực hiện BƯỚC 2): tải file đính kèm tại đây

 1. Quy trình đăng ký (bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại trường)

BƯỚC 1: Cập nhật thông tin tài khoản trên Portal

 • Truy cập website: http://portal.hcmus.edu.vn (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên
 • Kiểm tra lại các thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp (cập nhật điều chỉnh nếu có).
 • Cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú mới nhất: có đầy đủ thông tin 4 cấp gồm số nhà, đường/Ấp/thôn/khu phố; phường/xã/thị trấn; Quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP cấp tỉnh).

Ví dụ: 228/2 Tổ 4, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Trong trường hợp các danh mục phường xã không đúng do thay đổi địa giới hành chính vui lòng phản hồi về P.CTSV (qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được điều chỉnh.

 BƯỚC 2: Khai báo thông tin tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình

Danh sách sinh viên đã khai báo đợt 1 (14/9 – 29/9): Xem danh sách tại đây

Danh sách sinh viên đã khai báo đợt 2 (02/10 – 15/10): Xem danh sách tại đây

Danh sách sinh viên đã khai báo đợt 3 (23/10 – 31/10): Xem danh sách tại đây

Danh sách sinh viên khóa 2017 chưa khai báo thông tin: xem danh sách tại đây

Username: MSSV

Pass: số CMND/CCCD

 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Mẫu TK1-TS (ĐỢT 3)/ chọn “Trả lời các câu hỏi”
 • Khai báo đầy đủ các thông tin của từng thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình gồm:
  • Họ tên: viết bằng chữ in hoa có dấu (VD: NGUYỄN VĂN AN)
  • Ngày tháng năm sinh: định dạng dd/mm/yy (VD: 11/12/99)
  • Giới tính: Nam hoặc Nữ
  • Mối quan hệ với chủ hộ: theo danh mục của BHXH (có hướng dẫn lựa chọn khi khai báo)
  • Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ghi đầy đủ số và ký tự nếu có

Để đảm bảo được quyền lợi cá nhân trong suốt quá trình tham gia BHYT nhà trường yêu cầu tất cả các sinh viên (đặc biệt là các sinh viên khóa 2017 có tên trong danh sách) thực hiện đúng quy định trên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2017.

Mọi khó khăn, thắc mắc xin liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam (tổng đài 1900636703) để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/189/DS%20chua%20ke%20khai%20BHYT%20K2017.pdf{/aridoc}