Thông báo V/v khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội đợt 7

Thông báo V/v khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội đợt 7

THÔNG BÁO

V/v khai báo thông tin đăng ký mã số bảo hiểm xã hội đợt 7

___________________

 

Thực hiện quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), Nhà trường đã tổ chức 6 đợt khai báo (từ tháng 9/2017 – 02/2018) tuy nhiên đến hiện tại vẫn còn 696 sinh viên đã đóng phí BHYT nhưng chưa khai báo thông tin đăng ký mã số BHXH nên chưa được cấp thẻ BHYT (theo danh sách đính kèm). Nay nhà trường tổ chức đợt khai báo bổ sung như sau:

 1. Thông tin cần lưu ý:
 • Thời gian khai báo: từ 06/3/2018 – 20/3/2018.
 • Thời hạn sử dụng thẻ BHYT được tính từ thời điểm khai báo (3/2018 – 12/2018).
 • Thời gian có thẻ BHYT: tháng 4/2018.
 1. Quy trình thực hiện khai báo thông tin đăng ký mã số BHXH

BƯỚC 1: Cập nhật thông tin tài khoản trên Portal

 • Truy cập website: http://portal.hcmus.edu.vn (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên
 • Kiểm tra lại các thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp (cập nhật điều chỉnh nếu có).
 • Cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú mới nhất: có đầy đủ thông tin 4 cấp gồm số nhà, đường/Ấp/thôn/khu phố; phường/xã/thị trấn; Quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP cấp tỉnh).

Ví dụ: 228/2 Tổ 4, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

 

BƯỚC 2: Khai báo thông tin tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình

User: MSSV

Pass: CMND/CCCD (đối với lần đầu tiên đăng nhập)

 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Mẫu TK1-TS (đợt 7)/ chọn “Trả lời các câu hỏi
 • Khai báo đầy đủ các thông tin của từng thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình gồm:
 • Họ tên: viết bằng chữ in hoa có dấu (VD: NGUYỄN VĂN AN)
 • Ngày tháng năm sinh: định dạng dd/mm/yyyy (VD: 11/12/1999)
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ
 • Mối quan hệ với chủ hộ: theo danh mục của BHXH (có hướng dẫn lựa chọn khi khai báo)
 • Số CMND/CCCD/hộ chiếu: ghi đầy đủ số và ký tự nếu có

Lưu ý:

 • CHỦ HỘ: là người đứng tên sổ hộ khẩu
 • BẢN THÂN SINH VIÊN: không khai báo lại trong thành viên gia đình
 • Số sổ hộ khẩu: là số ký hiệu của sổ hộ khẩu, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊA CHỈ

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

 

{aridoc width=”700″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/643/2018-3%20DS%20chua%20khai%20bao.pdf{/aridoc}