Thông báo V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh cúm do SARS-CoV-2 đợt 2

Thông báo V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh cúm do SARS-CoV-2 đợt 2

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch nCoV xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên tham gia khảo sát về dịch bệnh cúm do SARS-CoV-2 tại website http://portal.hcmus.edu.vn/ theo như hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên hệ thống Potal.
  • Vào nhóm chức năng “Khảo sát/đánh giá” và lựa chọn các phiếu đánh giá:
    • Khảo sát sinh viên về Dịch COVID-19 – Đợt 2 (CD): tất cả các sinh viên bậc Cao đẳng
    • Khảo sát sinh viên về Dịch COVID-19 – Đợt 2: tất cả các sinh viên bậc Đại học chính quy.

Các sinh viên khi tham gia sẽ được cộng 5 điểm vào Điểm rèn luyện HK2/19-20 (quy định tại mục 2 – Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên).

Thời gian thực hiện: từ 15g00 ngày 28/02/2020 đến hết ngày 07/3/2020.

 

Nơi nhận:

–          Ban giám hiệu;

–          Đoàn TN, Hội SV;

–          BCN các khoa;

–         Lưu: VT, CTSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ