Thông báo V/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018

Thông báo V/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO

V/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018

 

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc, Nhà trường thông báo về việc xét khen thưởng sinh viên trong năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. Điều kiện xét khen thưởng:
 • Có xếp loại rèn luyện HK1/17-18 hoặc HK2/16-17 từ Khá trở lên.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
 1. Tiêu chuẩn xét khen thưởng:
 • Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật: Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường; Giải I, II, III và khuyến khích hoặc Xuất sắc trong các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.
 • Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học: Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế; Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.
 • Sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban dại diện lớp: các lớp trưởng, lớp phó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học (do Khoa và P.CTSV đề nghị).
 1. Hướng dẫn thực hiện
 • Từ 08/5/2018 – 18/5/2018: Khoa lập danh sách đề nghị khen thưởng gửi P. CTSV
 • Từ 23/5/2018 – 30/5/2018: Phòng CTSV công bố danh sách đề nghị của các Khoa.
 • Từ 05/6/2018 – 15/6/2018: các sinh viên đủ điều kiện khen thưởng nhưng chưa được Khoa đề nghị sẽ nộp hồ sơ (giấy khen, giấy chứng nhận) trực tiếp tại phòng CTSV.

Danh sách các đơn vị đề xuất khen thưởng đối với cá nhân: Xem file đính kèm

Danh sách các đơn vị đề xuất khen thưởng đối với tập thể: Xem file đính kèm

 • Tháng 8/2017: Phòng CTSV công bố kết quả xét khen thưởng.

Nơi nhận:

–          Ban giám hiệu;

–          P.Đào tạo;

–          Đoàn TN, Hội SV;

–          BCN các khoa;

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ