Thông báo v/v nộp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước (cập nhật danh sách đến 08/01/2021)

Thông báo v/v nộp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước (cập nhật danh sách đến 08/01/2021)

THÔNG BÁO

 Về việc nộp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước

 

Thực hiện quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 14 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGD-ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học tự nhiên yêu cầu tất cả sinh viên đang học phải nộp bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bản photo Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (mang theo bản chính để đối chiếu) theo lịch như sau:

STT

Đối tượng sinh viên

Thời gian nộp

Nơi nhận

1.       

SV bậc Đại học, Cao đẳng Chính quy các khóa học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ ngày 21/12 đến ngày 15/01/2021

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chiều: 13g30 – 16g30)

Phòng Công tác Sinh viên (phòng A.02 Tòa nhà A)

2.       

SV khóa 2018 học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An

Từ ngày 21/12 đến ngày 15/01/2021

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chiều: 13g30 – 15g00)

Phòng Công tác Sinh viên (phòng 2.8 tầng 2 Tòa nhà Điều hành)

3.       

SV khóa 2019 học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An

Từ ngày 21/12 đến ngày 15/01/2021

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chiều: 13g30 – 15g00)

 

            Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện Thông báo theo đúng thời gian quy định. Trường hợp sinh viên không thực hiện xem như hồ sơ nhập học không hợp lệ và sẽ bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh.

Nơi nhận:

–          Ban Giám hiệu;

–          Các đơn vị trong Trường;

 

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3432/2021%20DS%20nop%20bang%20TN%2008-01.pdf{/aridoc}