THÔNG BÁO V/v PHÁT HÀNH THẺ VÀ TRẢ THẺ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

THÔNG BÁO V/v PHÁT HÀNH THẺ VÀ TRẢ THẺ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_____________

 

Số:   32/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

                

                    TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v PHÁT HÀNH THẺ VÀ TRẢ THẺ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên phát hành thẻ và trả thẻ ngân hàng agribank khóa 2021 cho sinh viên như sau:

 1. Về việc nhận thẻ đối với Sinh viên đã đăng ký mở tài khoản online: Khi Sinh viên đến nhận cần đem theo bản chính CMND/CCCD

STT

Đối tượng

Địa điểm nhận

Thời gian nhận

1

Sinh viên đại học chính quy các chương trình đề án học tại cơ sở 1 ( 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

 

Điểm giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại trường (bên cạnh giảng đường 1)

21/03/2022 đến 01/04/2022

2

Sinh viên đại học chính quy học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An

Hành lang  giữa dãy D-E , KP6, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức.

21/03/2022 đến 01/04/2022

 

 1. Về việc phát hành thẻ mới: đối với sinh viên chưa đăng ký mở tài khoản và có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh thì đem theo bản chính và 1 bản sao CMND/CCCD đến trực tiếp tại bàn ngân hàng tại 2 cơ sở ( địa điểm như trên) để đăng ký.
 • Thời gian làm việc:   Từ ngày 21/03/2022 đến 01/04/2022: (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).
  * Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.
  *
  Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.
 • Sau ngày 01/04/2022, Ngân hàng sẽ đem các thẻ còn lại do sinh viên không đến nhận về ngân hàng. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn nhận phải liên hệ trực tiếp tại ngân hàng.
 • Khi nhận thẻ Sinh viên kiểm tra thông tin trên thẻ nếu phát hiện sai sót thông tin cá nhân trên thẻ thì sinh viên báo trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại bàn để kiểm tra và điều chỉnh.

Nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết và thực hiện./.

 

                                                                                                       

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương