[THÔNG BÁO] v/v quản lý người nước ngoài đến làm việc/học tập tại Trường

[THÔNG BÁO] v/v quản lý người nước ngoài đến làm việc/học tập tại Trường

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng Quan hệ Đối ngoại, nay kính thông báo đến các đơn vị trong toàn trường về việc quản lý người nước ngoài đến làm việc/học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

  1. Người nước ngoài đến làm việc dưới 07 ngày:

– Đơn vị trực tiếp làm việc với người nước ngoài có nhiệm vụ báo cho phòng QHĐN các thông tin của người nước ngoài theo Mẫu E-01.

– Sau khi người nước ngoài kết thúc thời gian làm việc/học tập tại trường, đơn vị phụ trách báo cáo cho phòng QHĐN theo Mẫu B-02  (trong vòng 3 ngày)

  1. Người nước ngoài đến làm việc từ 07 ngày trở lên:

– Đơn vị trực tiếp mời người nước ngoài đến làm việc/học tập phải có Giấy đề nghị cấp thẻ ra/vào trường cho người nước ngoài theo Mẫu E-02, và gửi về phòng QHĐN để được cấp thẻ sau 2-3 ngày làm việc.

– Các giấy tờ kèm theo: Mẫu E-02, bản sao hộ chiếu (có thị thực), lý lịch (CV).

– Sau khi người nước ngoài kết thúc thời gian làm việc/học tập tại trường, đơn vị phụ trách thu hồi Thẻ ra/vào trường và báo cáo cho phòng QHĐN theo Mẫu B-02. (trong vòng 3 ngày)

Để việc quản lý người nước ngoài chặt chẽ và đảm bảo an ninh cho Nhà trường, kính đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo thông báo. Các trường hợp người nước ngoài đến làm việc/học tập nhưng đơn vị phụ trách không báo cáo, phòng QHĐN sẽ không chịu trách nhiệm về sau.

Trân trọng./.