Thông báo v/v tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2017

Thông báo v/v tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 72/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2017

_________________

 

Chương trình Chạy Vì Trái Tim là sự kiện chạy bộ từ thiện hàng năm nhằm gây quỹ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo do Gamuda Land phối hợp với Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức. Tính đến nay chương trình đã giúp phẫu thuật cho 438 trẻ em nghèo với số tiền gây quỹ hơn 10.6 tỉ đồng.

Năm nay, chương trình Chạy Vì Trái Tim 2017 với thông điệp “Nối nhịp tim – Vươn mầm sống” hy vọng tiếp tục nhận được sự nhiệt tình tham gia ủng hộ từ phía sinh viên của Trường, thông tin chi tiết như sau:

  • Chạy từ thiện “Chạy vì Trái Tim 2017” (tham gia miễn phí) 
  • Thời gian:  6:00 -11:00am Ngày 12/11/2017
  • Địa điểm:  Đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Khu đô thị Celadon City 
  • Cách thức đăng ký: từ 25/9/2017 – 22/10/2017
  • Đăng nhập tài khoản tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Chọn mục “Tham gia hoạt động”/ chọn “Đăng ký tham gia Chạy vì trái tim 2017

Trên tinh thần tương thân tương ái, đề nghị tất cả các sinh viên hưởng ứng vào tham gia sự kiện có ý nghĩa này, hoạt động này sẽ được xem xét như một hoạt động cộng đồng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1/2017-2018 (tại mục 4).

Ngoài ra để gia tăng tính trách nhiệm, Nhà trường yêu cầu các sinh viên đã đăng ký phải cam kết tham gia đầy đủ, các trường hợp không tham gia được vì lý do đột xuất phải gửi mail thông báo cho Nhà trường trước ngày diễn ra sự kiện.

 

 Nơi nhận:

­   Ban giám hiệu;

­   BCN các Khoa;

­   Đoàn TN, Hội SV;

­   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam