Thông báo V/v thực hiện công tác Bảo hiểm năm 2018 cho sinh viên

Thông báo V/v thực hiện công tác Bảo hiểm năm 2018 cho sinh viên

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 100/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác Bảo hiểm năm 2018 cho sinh viên

___________________

 

  1. Đối với sinh viên khóa 2017: hoàn trả lại phí bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn cho các sinh viên đã nộp thẻ vào đầu năm học
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản (xem danh sách đính kèm): sinh viên kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền.
  • Danh sách các sinh viên được nhận lại phí bảo hiểm bằng tiền mặt (xem danh sách đính kèm): sinh viên mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận lại tiền (sinh viên học các chương trình đặc biệt và sinh viên Cao đẳng nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức). Thời gian nhận tiền từ 02/11/2017 – 30/11/2017.

Mọi thắc mắc về hoàn việc hoàn trả phí, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được giải đáp.

  1. Đối với các sinh viên khóa 2016 trở về trước:

Nhằm phục vụ cho công tác thu phí BHYT năm 2018 trong thời gian sắp tới, Nhà trường đề nghị các sinh viên đã có thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hàng năm (còn hạn sử dụng đến tháng 12/2017) nộp bản photo về Phòng công tác Sinh viên để Nhà trường không đưa tên các sinh viên này vào danh sách thu phí.

Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2017, sau thời hạn trên sinh phải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan. Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam