THÔNG BÁO V/v tiếp nhận thông tin người học bị nhiễm COVID-19

THÔNG BÁO  V/v tiếp nhận thông tin người học bị nhiễm COVID-19

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:26/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận thông tin người học bị nhiễm COVID-19

 Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học trước tình hình diễn biến trở lại phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do các chủng mới của vi-rút corona, Nhà trường đề nghị các sinh viên đang học tập tại trường và đang bị nhiễm Covid-19 thực hiện cung cấp thông tin như sau:

  1. Cách thức thực hiện: sinh viên sử dụng email sinh viên được cấp để tiến hành khảo sát theo 2 bước như sau:
  • Bước 1: Khi sinh viên phát hiện dương tính với Sars-CoV-2 (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc test PCR) từ 28/2/2022 sẽ khai báo thông tin theo link sau: https://forms.office.com/r/wiAQa92hMD
  • Bước 2: Sau khi kết thúc thời gian cách ly và điều trị sinh viên sẽ khai báo thông tin theo link sau: https://forms.office.com/r/rz5vgK6iWv
  1. Thời gian thực hiện khai báo :Từ ngày 07/03/2022.
  2. Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

Nhà trường yêu cầu các Sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện khai báo cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin để nhà trường có căn cứ xem xét cho SV đi học lại sau khi nhiễm Covid-19.

 

Nơi nhận:

–                  Ban giám hiệu;

–                  Đoàn TN, Hội SV;

–                  BCN các khoa;

–                  Lưu: VT, CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân