Thông báo v/v tổ chức Lễ khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc kỳ thi Olympic, ACM-ICPC, Thủ lĩnh sinh viên

Thông báo v/v tổ chức Lễ khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc kỳ thi Olympic, ACM-ICPC, Thủ lĩnh sinh viên
Nhà trường trân trọng mời các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic toàn quốc các môn học, kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC và kỳ thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc đến tham dự buổi lễ khen thưởng theo thông tin như sau:
– Thời gian: 09g30 ngày 29/5/2018 (thứ 3)
– Địa điểm: Phòng I23, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
– Nội dung:
+ Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic các môn học;
+ Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC
+ Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc
 – Danh sách khen thưởng: xem file đính kèm
Lưu ý: Sinh viên vui lòng phản hồi tham gia qua mail congtacsinhvien@hcmus.edu.vn trước 10g00 ngày 28/5/2018 (ghi rõ họ tên từng người tham dự đối với tập thể)
 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN