Thông báo về việc đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2017-2018 (đợt bổ sung)

Thông báo về việc đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2017-2018 (đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 107/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Đăng ký tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa năm học 2017-2018

(đợt bổ sung)

 

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa năm học 2017-2018 (đợt bổ sung) như sau:

 

I.  Sinh hoạt Công dân Đầu năm    

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên khóa 2015 và 2016 (đối với bậc Đại học, hệ chính quy) và khóa 2016 (đối với bậc Cao đẳng) chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 2 chuyền đề của Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2017-2018 (từ ngày 16/9 đến ngày 07/10/2017)

 

 • Danh sách tham gia đầy đủ 2 chuyên đề đầu năm: Xem tại đây

2. Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

·        Quyền tác giả và quyền công bố thông tin

·        Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nội dung

·        Kế hoạch chiến lược 2016-2020 của Nhà trường

·        Hoạt động Đoàn-Hội

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học.

3. Lịch cụ thể:

Ø   Lịch tổng quát: Xem tại đây

 

II.  Sinh hoạt Công dân Cuối khóa   

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên khóa 2014 (đối với bậc Đại học, hệ chính quy) và khóa 2015 (đối với bậc Cao đẳng) chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 2 chuyền đề của Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2017-2018 (từ ngày 07/10 đến ngày 22/10/2017)

 

 • Danh sách tham gia đầy đủ 2 chuyên đề cuối khóa Xem tại đây

2. Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

·        Tìm hiểu về Luật Lao động

·        Quản lý tài chính cá nhân

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nội dung

·        Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc

·        Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học với sở hữu trí tuệ

Mỗi chuyên đề sẽ chia theo từng buổi học.

 

5.  Lịch cụ thể:

Ø   Lịch tổng quát: Xem tại đây

 

IV.   Hình thức đăng ký:  

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học trên website http://portal.hcmus.edu.vn cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian học phù hợp với mình. Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp.

 • Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây
 • Thời gian đăng ký: từ 16/11/2017 đến 21/11/2017
 • Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 22/11/2017  
 • Lưu ý: Sinh viên đăng ký không đúng hoặc không đủ 02 chuyên đề sẽ không được giải quyết.

V.    Địa điểm học:

 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM (Giảng đường 1 và Giảng đường 2)

VI.   Thời gian học:

 • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

VII.  Kiểm tra:

Kết thúc hai chuyên đề, sinh việc bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

 • Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tính (online)
 • Thời gian kiểm tra: SV theo dõi thông báo trên website Trường

VIII.   Phương thức điểm danh:

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 • Lưu ý:

+                    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+                    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký.

+                     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+                     Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2017-2018.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu: P.CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương