Thông báo về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B (dành cho các sinh viên đang lưu trú tại KTX).

Thông báo về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B (dành cho các sinh viên đang lưu trú tại KTX).

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 54/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2018 – 2019

(dành cho sinh viên đang lưu trú tại KTX)

________________________

Để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận các đối tượng đăng ký lưu trú tại KTX (các trường hợp đăng ký lần đầu) trong năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo đến tất cả các cán bộ viên chức, sinh viên và học sinh hiện đang lưu trú tại KTX quy trình về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
 • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 30/6/2018.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ phận Quản lý KTX (gặp ông Phan Văn Thành)
 1. Thời gian đóng lệ phí lưu trú: từ ngày 10/7 đến ngày 27/7/2018
 2. Hồ sơ đính kèm:
 • Đơn đăng ký tiếp tục lưu trú: theo mẫu đơn tại KTX.
 • Trường hợp có nhu cầu lưu trú trong tháng hè (tháng 08/2018) sẽ đăng ký trực tiếp trên đơn.
 • Sinh viên không có nhu cầu ở lưu trú từ tháng 8/2018, đề nghị thu xếp đồ đạc, thanh toán tiền điện nước tháng 7/2018 và rời khỏi KTX trước ngày 30/7/2018.
 1. Đối tượng xét duyệt:
 • Nhà trường chỉ giải quyết cho các trường hợp đủ điểm phong trào từ 15 điểm trở lên, riêng trường hợp lưu trú từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 phải đạt từ 8 điểm trở lên.
 • Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy trong tháng 8/2018 sẽ bị xoá tên trong năm học 2018 – 2019.
 • Các trường hợp nằm trong danh sách bị kỷ luật tại KTX sẽ không được tiếp tục đăng ký lưu trú tại KTX cũng như đăng ký lưu trú theo diện mới.
 • Quá thời gian nêu trên, các trường hợp không đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX, xem như hợp đồng đương nhiên kết thúc tại thời điểm ngày 31/7/2018. Nhà trường sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 (đã ký)

 

Trần Vũ