THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018

THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ theo Bộ luật lao động năm 2012 về nghỉ Lễ, Tết đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị trong Trường. Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày Thứ 2 ngày 03/9/2018.

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Tổ bảo vệ thuộc phòng Tổ chức Hành chính.

Trân trọng./.