THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020

         

Thực hiện công văn số 1259/ĐHQG-CTSV ngày 13/7/2020 của ĐHQG-HCM về công tác chuẩn bị Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020, Nhà trường thông báo các thông tin liên quan như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 07g00 – 11g30 ngày 03/10/2019 (thứ 7)

Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo

 1. Thành phần tham dự:
 • Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM (năm 2019);
 • Sinh viên tiêu biểu học tập và rèn luyện;
 • Sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật, NCKH quốc tế, quốc gia;
 • Cựu Sinh viên;

Các sinh viên trường thuộc thành phần nêu trên được mời tham dự Lễ. (danh sách cụ thể)

Vì tính chất trang trọng và ý nghĩa của buổi Lễ, Nhà trường đề nghị các sinh viên sắp xếp tham dự đầy đủ. Thời gian tham dự Lễ được tính vào thời gian học chính thức của môn học đang diễn ra. Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi công văn đến Ban chủ nhiệm khoa để đề nghị cho phép sinh viên vắng mặt.

 1. Tác phong:
 • Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi dự Lễ (trường hợp không mang Thẻ sinh viên thì sẽ không được vào Hội trường vì lý do an ninh). Sinh viên mất Thẻ sinh viên phải đến Phòng CTSV để đăng ký cấp Thẻ sinh viên tạm thời.
 • Trang phục: sinh viên tham dự Lễ mặc trang phục lịch sự, áo sơ mi trắng hoặc sáng màu; nam mặc quần tây sẫm màu; nữ mặc váy dài quá gối; mang giày hoặc dép có quai hậu (không mang theo cặp, ba lô, túi xách).
 1. Phương tiện di chuyển:

Sinh viên tự túc di chuyển, tập trung tại khoảng sân phía trước Hội trường Trần Chí Đáo đúng 07g00 ngày 03/10/2020 và liên hệ cán bộ phụ trách để điểm danh.

Nhà trường sẽ hỗ trợ phí di chuyển và ăn sáng cho các sinh viên tham dự (sinh viên gặp trực tiếp Cô Hạnh để ký nhận).

 1. Thông tin cán bộ phụ trách:

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTDĐ

1

Đinh Thị Đức Hạnh

Chuyên viên phòng CTSV

0909211759

2

Nguyễn Xuân Bá

Chuyên viên phòng CTSV

0919236790

 

Nơi nhận:

–          Ban giám hiệu;

–          BCN các khoa;

–          Đoàn TN;

–          Hội SV;

–          Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ