Thông báo về việc tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2018

Thông báo về việc tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2018

THÔNG BÁO

Về việc tham gia Chương trình Chạy vì trái tim 2018

_________________

 

Chương trình Chạy Vì Trái Tim là sự kiện chạy bộ từ thiện hàng năm nhằm gây quỹ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo do Gamuda Land phối hợp với Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã gây quỹ gần 18 tỉ đồng, giúp 710 trái tim bé nhỏ tìm lại sự sống và sở hữu tương lai tươi sáng hơn.

Năm nay, chương trình Chạy Vì Trái Tim 2018 với thông điệp “Nối nhịp tim – Vươn mầm sống” hy vọng tiếp tục nhận được sự nhiệt tình tham gia ủng hộ từ phía sinh viên của Trường, thông tin chi tiết như sau:

  • Chạy từ thiện “Chạy vì Trái Tim 2018” (tham gia miễn phí) 
  • Thời gian:  6:00 -11:00am, chủ nhật ngày 16/12/2018.
  • Địa điểm:  Đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Khu đô thị Celadon City 
  • Cách thức đăng ký: từ 30/10/2018 – 23/11/2018
  • Đăng nhập tài khoản tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Chọn mục “Tham gia hoạt động”/ chọn “Đăng ký tham gia Chạy vì trái tim 2018”

Trên tinh thần tương thân tương ái, đề nghị tất cả các sinh viên hưởng ứng vào tham gia sự kiện có ý nghĩa này, hoạt động này sẽ được xem xét như một hoạt động cộng đồng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1/2018-2019 (tại mục 4.2).

Ngoài ra để gia tăng tính trách nhiệm, Nhà trường yêu cầu các sinh viên đã đăng ký phải cam kết tham gia đầy đủ, các trường hợp không tham gia được vì lý do đột xuất phải gửi mail thông báo cho Nhà trường trước 02 ngày diễn ra sự kiện.

            Nơi nhận:

­   Ban giám hiệu;

­   BCN các Khoa;

­   Đoàn TN, Hội SV;

­   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ