Thông báo về việc tiếp tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến từ tháng 02/2022

Thông báo về việc tiếp tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến từ tháng 02/2022

Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin đến người học về việc tiếp tục áp dụng việc đăng ký các loại giấy xác nhận sinh viên bằng hình thức trực tuyến như sau:

Sinh viên đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến theo các đường link sau:

  1. Giấy chứng nhận bản điện tử gửi qua email  hoặc nhận bản giấy trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên ở hai cơ sở (cơ sở Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung) theo đường link: https://forms.office.com/r/XwJyKRLQqr 
  2. Giấy xác nhận bản giấy gửi qua đường bưu điện theo linkhttps://forms.office.com/r/6bQPgE0A37 (đã tạm ngừng)

  3. Chứng nhận Điểm rèn luyệnhttps://forms.office.com/r/4LyRF9a007

Hoặc truy cập bằng cách quét QR-CODE như sau:

Để truy cập link đăng ký vui lòng sử dụng email sinh viên theo cấu trúc [Mã số sinh viên]@student.hcmus.edu.vn

Thời gian mở link tiếp nhận đăng ký từ 7 giờ 30 ngày Thứ Hai và kết thúc vào 16 giờ 30 ngày Thứ Sáu hằng tuần.

Thời gian phản hồi kết quả (đối với bản điện tử) và thực hiện in giấy xác nhận (bản giấy gửi qua bưu điện) là 2 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý về thời gian nhận Giấy xác nhận sinh viên gửi thư bưu điện đến sinh viên sẽ chậm hơn bình thường do tùy thuộc vào quy định của đơn vị vận chuyển đối với từng địa phương trong tình hình hiện nay, sinh viên cân nhắc khi đăng ký nhận Giấy xác nhận Sinh viên bằng hình thức này.

Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 10/02/2022

Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận Sinh viên khi có nhu cầu cần thiết và cân nhắc số lượng giấy đăng ký vừa phải để tránh lãng phí.

Để tra cứu số và ngày cấp của các loại giấy xác nhận sinh viên đã được cấp bởi Nhà trường, các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có thể tra cứu nhanh tại địa chỉ: https://tinyurl.com/tracuuGCNSVKHTN.

Trân trọng./.