Thông báo về việc triển khai email sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng khóa 2018

Thông báo về việc triển khai email sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng khóa 2018

THÔNG BÁO

Về việc triển khai email sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng khóa 2018

___________________

           

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, Nhà trường triển khai email cho sinh viên khóa 2018 có dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn. Để sử dụng được email này, sinh viên phải thực hiện theo các bước hướng dẫn:

1. Đăng ký thông tin xác thực (BẮT BUỘC THỰC HIỆN để sinh viên có thể tự yêu cầu hệ thống cấp lại mật khẩu email sinh viên trong trường hợp quên mật khẩu): Xem hướng dẫn cụ thể tại đây

Sinh viên phải đăng ký một email cá nhân/hoặc số điện thoại gắn với email chính thức do Nhà trường cung cấp nhằm mục đích xác thực (khi cần thiết) qua hệ thống quản lý Office 365 tại Website: http://aka.ms/ssprsetup

Thông tin đăng nhập lần đầu như sau:

–         Email: MSSV@student.hcmus.edu.vn

–         Password: KHTN + 4 số cuối CMND/Thẻ căn cước + # (Sau khi đăng nhập sinh viên phải thay đổi mật khẩu và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới)

Ví dụSinh viên Nguyễn Văn A có MSSV 1611001 và CMND 123456789 sẽ có thông tin đăng nhập là:

Email: 1611001@student.hcmus.edu.vn

Password: KHTN6489#

2. Cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng hộp thư

Để cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng các chức năng của hộp thư sinh viên phải đăng nhập tại website: https://portal.office.com (với mật khẩu mới). Sau khi đăng nhập, chọn Install now để cài đặt bộ Office.

3. Quy định khi sử dụng Email sinh viên

–         Dùng để reset mật khẩu đăng nhập Portal (trong trường hợp sinh viên quên mật khẩu, xem hướng dẫn tại đây)

–          Dùng để liên hệ với các đơn vị trong trường, giáo viên, … (Các trường hợp sử dụng email cá nhân sẽ không được trả lời).

–         Sử dụng bản quyền bộ Microsoft Office mới nhất (gồm có Word, Excel, Power Point, Access) miễn phí, 1 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive và nhiều dịch vụ hữu ích khác. Mỗi sinh viên có thể cài đặt Microsoft Office trên tối đa 05 thiết bị (PC, laptop,…).

–         Trong quá trình sử dụng nếu sinh viên bị mất mật khẩu truy cập email sinh viên thì có thể tự yêu cầu cấp lại mật khẩu (chỉ những sinh viên đã đăng ký thông tin xác thực ở Mục 1 mới có thể thực hiện được yêu cầu này)

Lưu ý: bản quyền này chỉ dành cho các sinh viên đang theo học tại Trường. Các bạn sinh viên cần bảo quản Email cẩn thận nhằm tránh vi phạm quy định trên. Trong trường hợp vi phạm, Nhà trường sẽ ngưng cung cấp và có hình thức xử lý thích đáng.

Trong quá trình thực hiện, nếu sinh viên gặp khó khăn vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ. Sau ngày 17/9/2018, bộ phận quản lý hệ thống mail có thể từ chối cấp lại mật khẩu email sinh viên và không giải quyết các vấn đề phát sinh do sinh viên không đăng ký email xác thực.

 Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            BCN các khoa;

–            Đoàn TN-Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Trần Vũ