Thông báo về việc xét lại học bổng khuyến khích HK2/2020-2021

Thông báo về việc xét lại học bổng khuyến khích HK2/2020-2021

THÔNG BÁO 

Về việc xét lại học bổng khuyến khích HK2/2020-2021

 

     Do tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng tới kế hoạch học tập của sinh viên các ngành, khóa trong học kỳ 2/2020-2021 nên sau khi xem xét, cập nhật lại điểm của sinh viên, Nhà trường quyết định sẽ xét lại học bổng khuyến khích học kỳ 2/2020-2021 cho các khóa 2018, 2019, 2020. Việc xét lại học bổng sẽ dẫn đến kết quả dự kiến đã thông báo ngày 11/3/2022 có sự thay đổi lớn. Vì vậy, Nhà trường rất mong các bạn sinh viên thông cảm.

     Sinh viên vui lòng theo dõi DSSV dự kiến nhận học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 trong thông báo tiếp theo.

 

Trân trọng.