Thông báo xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2019 – Đợt 2

Thông báo xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2019 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Thầy/ Cô,

Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi Quý Thầy/ Cô thông báo về việc xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo Đợt 2-năm 2019 (File đính kèm).

Hồ sơ xét phụ cấp ưu đãi xin gởi về Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng F.01) trước ngày 16/12/2019 (chuyên viên Võ Thị Thùy Dương) và qua Email theo địa chỉ vttduong@hcmus.edu.vn.

Trân trọng./.