Thông tin cuộc thi THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA lần đầu tiên tại Việt Nam

Thông tin cuộc thi THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA lần đầu tiên tại Việt Nam

Đăng ký tham gia cuộc thi THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA lần đầu tiên tại Việt Nam

 Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) mời bạn đăng ký tham gia cuộc thi THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA lần đầu tiên tại Việt Nam.

 THỬ THÁCH SÁNG TẠO Y KHOA LÀ GÌ?

Thử thách Sáng tạo Y khoa là một cuộc thi với sự tham gia của các bạn sinh viên từ các chuyên ngành khách nhau như y dược, kỹ thuật, xã hội nhân văn, kinh doanh, thiết kế, tin học … để cùng học hỏi, phát triển và chia sẻ những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến sức khoẻ thông qua sử dụng các phương pháp tiếp cận theo nhóm và liên ngành.

 BẠN LÀ SINH VIÊN VỚI NHỮNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO?

Chúng tôi mong đợi sự tham gia của những bạn sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 25–26 tháng 11 năm 2017 để cùng nhau giải quyết vẫn đề y tế đáng báo động hiện nay: TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH tại Việt Nam.

 VÌ SAO BẠN NÊN THAM GIA THỬ THÁCH NÀY?

Các bạn sẽ có cơ hội:

  1. Được làm việc cùng nhau trong các nhóm đa ngành
  2. Tiếp xúc, học hỏi từ các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau
  3. Thực hiện giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ phức tạp
  4. Thử nghiệm và thí điểm các ý tưởng và nhận được những ý kiến phản hồi xây dựng

 THE WINNING TEAM WILL RECEIVE:

  1. Cơ hội trình bày ý tưởng của mình tại Hội nghị về Đào tạo Y khoa lần thứ 1, ngày 3 tháng 12 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh
  2. Giải thưởng trị giá 11,200,000VND (tương đương $500)
  3. Chỗ làm việc tại ASU Maker Space
  4. Được các chuyên gia tiếp tục kèm cặp trong 6 tháng tiếp theo

 ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Truy cập vào www.haivn.org/post/innovation-challenge  để điền phiếu đăng ký tham gia

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ nguyenphuong@haivn.org