Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 – CV77 ngày 7/5/2021

Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 – CV77 ngày 7/5/2021

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 về việc tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Viên chức Người lao động, người học, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Tạm dừng các cuộc họp, hội thảo đông người khi chưa thật sự cần thiết.
  2. Hạn chế tối đa việc đi lại trong khuôn viên nhà trường.
  3. Tạm ngừng giảng dạy trực tiếp trên lớp (kể cả các môn thực hành) và chuyển sang dạy online từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Phòng Quản trị Thiết bị tiến hành khảo sát nhu cầu của các đơn vị chuyên môn và đáp ứng kịp thời về những điều kiện đảm bảo triển khai công tác dạy học online.

–       Đối với sinh viên, học viên đang thực hiện khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tại các phòng thí nghiệm, Trưởng các khoa cân nhắc xây dựng phương án phù hợp để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

–       Về việc học Giáo dục Quốc phòng đối với sinh viên khóa 2020: Sinh viên thực hiện theo thông báo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

–       Về việc thi cuối học kỳ 2 đối với các chương trình đào tạo đại học: Sinh viên tiếp tục thi theo lịch thi đã công bố và cần tuân thủ đúng các biện pháp phòng dịch.

–       Các Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ tiếp tục làm việc theo lịch đã công bố và cần tuân thủ đúng các biện pháp phòng dịch.

  1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh và tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở, đơn vị trực thuộc trường.
  2. Thực hiện nghiêm túc công tác đo thân nhiệt khi vào trường tại các cơ sở; đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế; và bảo đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc, giao dịch công việc tại trường. Phòng Quản trị Thiết bị thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng ở các phòng học, phòng làm việc đầy đủ và định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan y tế và yêu cầu cụ thể của Ban Chỉ đạo.
  3. Trong trường hợp có dấu hiệu sốt, ho hay mệt mỏi bất thường, Viên chức Người lao động và người học nên đến cơ sở y tế để được tư vấn trước khi đến trường, hoặc liên hệ trực tiếp Ban Chỉ đạo thông qua Trưởng Trạm y tế (BS. Đỗ Thị Hoàn, số điện thoại: 0906302819) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.