Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Căn cứ công bố khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 31/01/2020 về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) gây ra;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra;

Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học;

Căn cứ kết luận tại buổi họp ngày 31/01/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

Triển khai thực hiện việc phòng, chống, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) gây ra.

  1. Yêu cầu

Chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe Công chức, Viên chức, người lao động và người học, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc khi có hiện tượng bất thường hay dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho Trạm y tế để được khám chẩn đoán và điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường, ký túc xá.

II. NỘI DUNG

  1. Phòng Thông tin Truyền thông, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục cho Công chức, Viên chức, người lao động và người học trong nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và đặc biệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra thông qua thư điện tử, các hướng dẫn, poster… Tuyên truyền, giáo dục sinh viên, học viên nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và làm tốt nhiệm vụ cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.
  2. Trạm y tế tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương: Quận 5 và Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh), Dĩ an (Bình Dương) để có kế hoạch khử trùng tiêu độc định kỳ hay theo kế hoạch chung của địa phương để tăng cường công tác vệ sinh cộng đồng, ngăn chặn và chống lây lan bệnh dịch.
  3. Trạm y tế tăng cường trang bị khẩu trang y tế, những loại thuốc cần thiết nhằm tăng cường khả năng đề kháng và tăng cường nâng cao thể trạng cho Công chức, Viên chức, người lao động và người học trong nhà trường.
  4. Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Kế hoạch Tài chính tiếp tục tăng cường mua sắm, trang bị các dụng cụ, vật dụng vệ sinh (xà phòng, nước rửa tay…) và bố trí một cách hợp lý nhất tại các phòng làm việc, phòng họp, lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, căn tin… để tất cả mọi người tiện lợi sử dụng khi cần thiết.
  5. Công chức, Viên chức, người lao động và người học trong nhà trường nêu cao tinh thần tự giác, tự quản lý và điều chỉnh thời gian đi lại, làm việc hay du lịch… sao cho hợp lý để cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại cơ quan đơn vị nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch hoạt động chuyên môn chung.

III. BAN CHỈ ĐẠO

1.

Ông Trần Linh Thước, Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2.

Ông Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban       

3.

Ông Trần Cao Vinh, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban

4.

Ông Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban

5.

Bs Đỗ Thị Hoàn, Trưởng Trạm y tế          

Thành viên Thường trực

6.

Ông Phan Ngô Hoang, Trưởng P. TCHC

Thành viên

7.

Ông Phùng Quán, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng P. TTTT

Thành viên

8.

Ông Nguyễn Văn Tịnh, Bí thư Đoàn thanh niên

Thành viên

9.

Ông Huỳnh Tuấn Khương, Chủ tịch Hội sinh viên

Thành viên

10.

Ông Trần Vũ, Trưởng P. CTSV      

Thành viên

11.

Bà Lê Thị Nga, Trưởng P. QTTB

Thành viên

12.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Trưởng P. KHTC

Thành viên

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo tất cả các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có trách nhiệm triển khai để Công chức, Viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc những nội dung kế hoạch này.

Trạm y tế là thành viên thường trực và là bộ phận tư vấn, tham mưu Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo về chuyên môn liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) tại Trường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ dấu hiệu biểu hiện / lây nhiễm bệnh, đề nghị Công chức, Viên chức, người lao động và người học liên hệ ngay Ban Chỉ đạo, Trạm y tế Trường, cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.