V/v sưu tầm hình ảnh, tư liệu của Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

V/v sưu tầm hình ảnh, tư liệu của Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

Phòng Thông tin – Truyền thông (TT-TT) đang chuẩn bị làm quyển thông tin giới thiệu Trường (tiếng Việt) và lịch năm mới 2018.

Để chuẩn bị đầy đủ thông tin và hình ảnh hoạt động các Khoa, Phòng Thí nghiệm, Trung tâm, Viện … trong Trường, Phòng Thông tin – Truyền thông rất mong các đơn vị cung cấp hình ảnh và tư liệu của đơn vị mình như sau:

–         Hình ảnh tập thể các đơn vị.

–         Hình ảnh hoạt động NCKH, giảng dạy ở các phòng thí nghiệm, trung tâm, viện…

–         Hình ảnh học tập và hoạt động của sinh viên.

–         Giới thiệu sơ lược về các đơn vị (mẫu đính kèm).

Mọi thông tin, hình ảnh, tư liệu, xin gửi về trước ngày 06/10/2017 :

Phòng Thông tin – Truyền thông (P. F02)

Email: thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn

Hoặc

Trương Quốc Vinh – Chuyên viên phòng TT-TT

Email: tqvinh@hcmus.edu.vn

 Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị để phối hợp thực hiện.

 

Phòng Thông tin – Truyền thông.

 

 

Mẫu cung cấp thông tin dành cho các Khoa

Mẫu cung cấp thông tin dành cho các PTN/TT/Viện