V/v tổ chức tiếp nhận sinh viên nhập học khóa 2019

V/v tổ chức tiếp nhận sinh viên nhập học  khóa 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thực hiện kế hoạch số 99B/KHTN-TCHC ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc
tiếp nhận sinh viên khóa 2019.
Trường sẽ tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa 2019 đến làm thủ tục nhập học (đợt 2) trong 3 ngày từ 12 – 15/8/2019 tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4 quận 5. Để tổ chức công tác đón tiếp phụ huynh và sinh viên đến trường được thuận tiện, trong thời gian trên, Trường đề nghị viên chức và người lao động thực hiện các nội dung sau:
1. Đeo thẻ cán bộ khi ra vào cổng trường.
2. Không để xe ô tô (cá nhân) trong sân trường.
Trân trọng./.