V/v triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

V/v triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

Căn cứ Thông báo số 35-TB/TWĐTN-TNTH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thông báo tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo các cơ sở Đoàn về việc triển khai tham gia chương trình, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, cách thức tham gia, thời gian tổ chức:

1.1. Đối tượng tham gia:

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng).

1.2. Cách thức tham gia:

Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file (.docx, .doc, .pdf) tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc:

– Bản đăng ký theo mẫu của chương trình (kèm theo Thông báo này). download tại đây

– Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

– Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

– 01 ảnh chân dung bán thân.

1.3. Thời gian tổ chức chương trình:

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 30/9/2018.

– Thời gian bình chọn trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn: từ ngày 05 – 10/10/2018.

– Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo: trước ngày 12/10/2018.

– Chấm chung khảo và Lễ trao giải: dự kiến 03/11/2018.

  1. Nội dung và tiêu chí đánh giá:

2.1. Nội dung và yêu cầu về công trình, sáng kiến:

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, cụ thể như sau:

– Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả.

– Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công cụ mới – chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.

– Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

2.2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn trao giải thưởng:

– Tính mới:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, trình độ sáng tạo, chưa từng được tác giả khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất.

– Tính khả thi:

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương hoặc cả nước hiện nay.

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh.

– Không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

  1. Giải thưởng:

3.1. Các giải thưởng chính:

– Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Tối đa 15 công trình, sáng kiến

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

– Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo)

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

3.2. Các giải thưởng phụ:

           + Hồ sơ được bình chọn cao nhất mỗi tháng được lựa chọn vào vòng sơ khảo đồng thời nhận được tiền thưởng trị giá 2.000.000đ.

           + 01 công trình hoặc sáng kiến được đánh giá chất lượng cao nhất bởi nhiều độc giả trên website http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn sẽ giành được phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương trình và tiền thưởng 10.000.000đ

  1. Công tác triển khai đối với các Đoàn cơ sở:

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn quan tâm triển khai tuyên truyền về chương trình, cụ thể như sau:

– Tổ chức lồng ghép nội dung giới thiệu chương trình đến đội ngũ trí thức trẻ (các giáo viên, giảng viên, cán bộ trẻ làm trong lĩnh vực giáo dục) trong các hoạt động tại đơn vị.

– Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng, mỗi cơ sở Đoàn giới thiệu ít nhất 03 công trình, sáng kiến. Lưu ý triển khai cho các đối tượng đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương các cấp tham gia chương trình.

– Tuyên truyền giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia chương trình (trên website: trithuctre.doanthanhnien.vn) và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu.

– Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức tiếp tục phát huy tại đơn vị.

 

Trên đây là thông báo về việc triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai, bình xét và giới thiệu hồ sơ tham dự chương trình. 

 

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                              

– Thường trực Thành Đoàn;

– Các Ban – VP Thành Đoàn;

– Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

– Lưu (VT-LT).

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thu Hà