Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 sẽ thực hiện nghỉ 04 ngày, từ ngày 30/4/2020 (thứ Năm) đến hết ngày 03/5/2020 (Chủ nhật). CBVC đi làm vào ngày 04/5/2019 (thứ Hai). Các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Phòng Tổ Chức – Hành Chính.

Trân trọng./.