Về việc phát tờ rời sổ BHXH

Về việc phát tờ rời sổ BHXH

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc

 

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM tiến hành phát tờ rời sổ BHXH (bản cập nhật BHXH) năm 2019 cho viên chức và người lao động.

Kính đề nghị Trưởng đơn vị thông báo cho viên chức và người lao động đến nhận tờ rời sổ BHXH.

Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01)

Thời gian: từ 22/5/2020 đến 12/6/2020.

Người phụ trách: Nguyễn Lê Tường Vi

Sau ngày 12/6/2020, trường sẽ trả kết quả phát tờ rời BHXH cho cơ quan BHXH Tp.HCM. Viên chức, người lao động liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH Tp.HCM để nhận tờ rời.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.