Về việc thu lệ phí xét công nhận chức danh GS / PGS 2021

Về việc thu lệ phí xét công nhận chức danh GS / PGS 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo việc đóng lệ phí trong đợt xét chức danh GS / PGS năm 2021 như sau:

– Đối với ứng viên là cơ hữu của Trường:

+ Ứng viên Giáo sư:        8.500.000đ / ứng viên

+ Ứng viên Phó giáo sư:  6.000.000đ / ứng viên

– Đối với ứng viên không phải cơ hữu:

+ Ứng viên Giáo sư:        11.000.000đ / ứng viên

+ Ứng viên Phó giáo sư:  8.500.000đ / ứng viên

Các ứng viên là Viên chức cơ hữu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được nhà trường hỗ trợ 50% lệ phí (4.250.000đ đối với ứng viên GS, 3.000.000đ đối với ứng viên PGS).

Ngoài ra nhằm khuyến khích động viên các ứng viên cơ hữu Trường, nếu ứng viên thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 sẽ được nhà trường tiếp tục hỗ trợ 50% lệ phí còn lại.

Đề nghị các ứng viên nộp lệ phí theo 1 trong 2 cách:

* Cách 1 nộp trực tiếp: tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

* Cách 2 chuyển khoản với nội dung: MSCB (hoặc CMND/CCCD), Họ tên, LE PHI XET CHUC DANH GS, PGS 2021.

  • Số tài khoản: 6380201014820
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Agribank chi nhánh Bình Thạnh

Hạn chót thu lệ phí: ngày 26/7/2021.

Trân trọng./.