Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2019

Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị

           

Thực hiện kế hoạch của ĐHQG-HCM về việc sử dụng các cơ sở của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do ĐHQG-HCM chủ trì.

Thời gian: từ 06g00 đến 12g00 ngày 31/3/2019 (Chủ nhật).

Địa điểm: cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM và cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Để đảm bảo an toàn, trật tự cho kỳ thi, nhà Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm ngưng hoạt động trong thời gian thi.

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi.

Trân trọng./.